Tjänster och kompetensområden

Vi vill leverera kvalitativa tjänster med hög och passande kompetens!

Hur ska vi uppnå det? Genom att ha personal med mycket ödmjukhet och hög ambition att utvecklas. Ha stor förståelse och respekt för kundens verksamhet och sina kollegor. Att ha bra matchning av konsultprofiler för respektive uppdrag. Att all vår personal har möjlighet till individuell utveckling.

Alla våra konsulter har både en bredd och ett djup kompetensmässigt. Spetskompetens präglar alla våra konsulter, inom något eller flera områden. Våra konsulter kommer ta ansvar på alla sina uppdrag och vara trygga i sina kunskapsområden. Vi ska stå för våra beslut och vårt agerande.

Kompetensområden: Microsoft, Citrix, Cisco, VMware m.fl.

Varför välja MERA IT?

Våra konsulter och organisation har lång och bred erfarenhet av IT-branschen och merparten med över tio års erfarenhet. Vi förstår vår marknad och våra kunders behov. Vi kommer alltid att arbeta långsiktigt! Vi kommer att tacka nej till uppdrag där vi vet att vi inte kan genomföra en fullständig leverans. Men vi kommer ändå att göra vårt yttersta för att hitta en lösning så att kunden får den hjälp de behöver via partners och underleverantörer. Vi är medvetna om att det sker en förändring på marknaden och att många bolag har en blandad IT-miljö med intern IT, outsourcad IT och molnbaserad IT. Vi har stor kompetens och erfarenhet för att utveckla och implementera detta i den befintlig IT-miljö. Vi kan säkra våra kunders IT och systemförändring för framtiden.

Våra konsulter

Vårt mål och ambition är att alltid leverera den mest passande kompetensen för uppdraget. Våra konsulter drivs av utmaningar och att utvecklas. Våra konsulter ska känna att de kan tillföra något och att de behärskar situationen ute på uppdraget. ”Rätt konsult på rätt plats”. Vi kommer alltid att föra en dialog med konsulten och uppdragsgivaren för att inte sätta konsulten eller kunden i en svår situation. Vi kommer alltid se till att det finns en backup för respektive konsult om något oförutseende inträffar. Alla våra konsulter ska ha en certifierad grundkompetensnivå.

Vi vill att alla våra anställda ska ha roligt på jobbet! Det kommer prägla deras utförande på respektive uppdrag. Vi ska ha Stockholms vassaste konsulter inom våra kompetensområden, samlade på ett och samma företag!